4.5.1 Generelt om organisering og iverksettelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med organisering menes å fastlegge hovedtrekkene for å gjennomføre de ulike leddene i prosjektet fra beslutning til ferdigstilling. Planlegging og organisering av Oppdragsgivers gjennomføring av prosjektet og samarbeid med andre parter.


 Avslutning og sammenfatning av utredningsfasen

  • Fastlegge byggeprogram
  • Fastlegge gjennomføringsmodell
  • Fastlegge byggherreorganisering
  • Forberede brukermedvirkning
  • Forberede kontrahering og styring av prosjekterings- og utførelsesutførelsesoppdrag
  • Bestemme dokumentenes innbyrdes rangering 
  • Bestemme hvem som kan ta hvilke beslutninger på ulike nivåer

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no