4.4.1 Generelt om beslutningsunderlag

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med beslutningsunderlag menes i tillegg til utredninger og utført programmering: kostnadsanalyser og tidsrammer, plan for organisering og gjennomføring av det mulige prosjektet og forslag til beslutning om saken.

Andre dokumenter kan legges til etter eget ønske.


I denne prosessen må oppdragsgiver sikre

  • Enighet på eiersiden om konklusjoner i de utredninger som er utført
  • Enighet på eiersiden om rammer for rom- og byggeprogram

Aktuelle oppgaver for arkitekt og / eller rådgiver kan være

  • Utarbeide grunnlag for byggebudsjett og fremdriftsplaner
  • Vurdering av alternative lokaliseringer 

Gjennom dette arbeidet har oppdragsgiver bestemt de viktigste premissene for prosjektets videre utvikling og lagt klare føringer for hva slags resultat man kan forvente.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no