7.6.8.2 Skilting og informasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdraget omfatter utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for kontrahering av skiltleverandør.


Oppdraget omfatter

  • Utarbeidelse overordnet veifinningsstrategi for bygningen
  • Utarbeidelse av plan for skilting
  • Koordinering mot PRO- arkitektur (universell utforming)
  • Utarbeidelse av plan for merking og nummerering av interiørelementer, utstyr o.a. 
  • Hovedskilt
  • Informasjonstavler
  • Lokale orienteringsskilt
  • Skilt knyttet til sikkerhet og rømning
  • Merking av bygningselementer

Basert på standard merkesystemer om nummerering av rom fra nummerering for produksjon til nummerering for bruk.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Overordnet plan for skilting og koordinering av skilt- og informasjonsplaner er beskrevet som en del av ansvarsområdet for arkitekturprosjektering (bygninger). 

Utarbeiding av detaljerte skiltplaner er et mulig tilleggsoppdrag for PRO arkitektur, interiørarkitekt eller spesielle rådgivere.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no