6.6.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Beskrivelsens innhold vil avhenge av hva den skal benyttes til. Her omtales informasjon rettet mot Oppdragsgiver.


Beskrivelsen bør innholde

  • Kort fremstilling av byggets intensjoner, hovedtrekk med planløsninger og materialbruk
  • Oversikt over endringer og avvik i prosjektet sammenlignet med Forprosjekt
  • Beskrivende mengdeberegning iht Bygningsdelstabellen på 2-3 siffer nivå
  • Kostnadsberegning iht. Bygningsdelstabellen på 2-3 siffer nivå med entreprisekost, byggekostnader og prosjektkostnader
  • Areal- og volumoppgaver samt mengdeangivelser iht. avtalt standard beregningsmåter
  • Oversikt over plassering av rom med størrelser og i forhold til romprogram
  • Bidrag til mulig fremdriftsplan for utførelse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no