7.4.6.1 Utdyping av eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide nødvendig utdypende dokumentasjon av forprosjektets løsningsforslag til innredningen innenfor et avgrenset område eller tema. Aktuelle temaer avklares med Oppdragsgiver.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no