3.6.4.4 Søknader om tillatelser fra myndighetene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal påse at tilstrekkelig hensyn er tatt til SHA-arbeid ved utarbeiding av søknader.

Kommentere søknad om tillatelse til tiltak og kommentere søknad om Arbeidstilsynets samtykke iht. AML.


Ansvarlig søker står for søknad om tillatelse til tiltak, (rammetillatelse og Igangsettingstillatelse)

Byggherren har ansvar for søknad om arbeidstilsynets samtykke og sender denne.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

SAK10 §15

AML §18-9

SAK10;
- Kapittel 5 Søknad og dokumentasjon
- Kapittel 6  Kommunens saksbehandling

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no