6.2.6.4 Tverrfaglig kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal foreta kontroll av mottatte dokumenter fra andre enkeltfag (kontroll mot ett og ett fag) og delta ved tverrfaglige gjennomgang og kvalitetssikring av utført prosjektering.


Hvert fag har ansvar for egen kvalitetssikring og tverrfaglig gjennomgang av prosjekterte løsninger, spesielt med hensyn til konstruksjon og tekniske strukturer og dokumentere at gjennomgang har funnet sted.

Punktet gjelder prosjekter med flere ansvarlige foretak.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no