7.6.5.2 Bearbeide form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitkten skal sikre at møbleringsplaner og innredningselementer tar hensyn til bygningens utforming og funksjonalitet, påse at møbleringsplaner og innredningselementer tar hensyn til fast innledning og annet programmert utstyr og at disse ikke kommer i konflikt med tekniske installasjoner, samt sikre rasjonelle og trygge bevegelseslinjer og rømningsveier i området som omfattes av prosjektet.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no