3.1.3.6 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere prosjektforslaget mot gjeldende rammebetingelser.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

 MAKS10;
- 43-03 Forhåndskonferanse

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no