3.1.7.3 Rammebetingelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Tiltakshaver skal i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse ivareta lovpålagte oppgaver og tilføre prosjektet nødvendige ressurser.

Søknad om igangsettingstillatelse skal dokumentere at det er utarbeidet et tilstrekkelig produksjonsunderlag for utførelse og at arbeidet som skal utføres er belagt med ansvarsrett.


Oppdragsgiver skal

  • Bekrefte overfor SØK at det foreligger avtale med alle foretak som må ha ansvarsrett på tidspunkt for søknad om igangsettings- tillatelse (IG)
  • Avtale med SØK om innsyn i alle forhold som har betydning for utførelse av SØKs oppgaver overfor kommunen
  • Sørge for forskriftsmessig dokumentasjon og gjennomføring av avfallshåndtering

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no