7.2.5.1 Utvikle arkitektoniske holdninger for prosjektet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide innredningskonsept, foreslå typer av møbler og innredningselementer, følge opp relevante kvalitets- og miljøkrav for oppdraget og utarbeide enkle oversikter over mengder og kostnader.


Arkitekten skal

  • Kvalitetssikre mottatt prosjektunderlag fra andre prosjekterende mht. brukbarhet
  • Utarbeide ett eller flere møbleringskonsepter (ideforslag) og vurdere de foreslåtte konseptene i forhold til ulike brukssituasjoner og ved mulige endringer i bruk og behov
  • Foreslå aktuelle møbleringstyper og andre komponenter som er vesentlige for konseptet.
  • Sikre at eget møbleringsfoslag ivaretar prosjeketets overordnede krav.


Foreta overordnet vurdering av

  • Ambisjoner i forhold til ytre og indre miljøfaktorer og mulige konsekvenser for egne foreslåtte løsninger
  • Gjennomførbarhet av egne forslag  
  • Krav til miljøstyring og – dokumentasjon knyttet til produkter og leveranser 
  • Volum på anskaffelser, budsjettramme og fremdriftsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no