7.2.8.2 Pilotprosjekt for oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utforme pilotprosjekt for innrdningen i form av modell for utvalgte områder i sann målestokk 1:1 for utprøving og vurdering av forslaget.

Etterprøving og tilpassing i samarbeid med brukere.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no