7.8.7.1 Dokumentasjon av utført kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal kontrollere de utførte innredningsarbeider og leveranser, påpeke feil og mangler og bidra til å sette frister for at disse utbedres.


Arkitekten skal notere og oversende egne kommentarer knyttet til utførelsen av leveransen

Arkitekten kan ha oppdrag med å skrive referat fra ferdigbefaringer knyttet til innredningsarbeider og leveranse av møbler og utstyr.

Arkitekten kan delta på ferdigbefaringer etter nærmere avtale.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no