6.8.3.1 Arkitektens forpliktelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal registrere betingelser gitt i Igangsettingstillatelse og vurdere hvordan disse eventuelt kan innarbeides i prosjektet.

Ved ønske om endringer fra utførende må arkitekten vurdere om disse kan gjennomføres innenfor gitte lover og tillatelser.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no