8.6.7.5 Andre tegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides tegninger som fremstiller prosjekt og gir grunnlag for planlegging og beslutning om utførelse av uteområder.


Andre tegninger kan være

 • Landskapsplan i målestokk:1:100 / 1:500 / 1:1000 
 • Tomteteknisk plan 
 • Planer for delområder i mål 1:50 / 1:100 / 1:200
 • Snitt og oppriss i mål  1:50 / 1:100 / 1:200
 • Plan for utendørs møblering i mål 1:100 / 1:200
 • Detaljer i mål 1:5 / 1:10 / 1:20
 • Plan for vannarrangementer, vannuttak, sluk og kummer
 • Plan for utendørs belysning
 • Utforming av overganger ute /inne 1:20
 • Rivingstegninger  (rehabilitering)
 • Plan for driftsområder og snøopplag

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no