8.8.5 Prosjektutvikling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal delta i oppstart av utførelsesfasen, følge opp byggeplass etter avtale, bistå oppdragsgiver etter avtale i gjennomføring av utførelsesfasen og i forberedelse til avslutning og overtakelse av det ferdige utomhusområdet og bistå ved overtakelsesforretning.


Arkitekten skal

 • Bistå ved informasjonsmøte ved oppstart på byggeplassen
 • Delta på byggemøter og andre oppfølgingsaktiviteter i den utstrekning som er avtalt i kontrakten
 • Motta referater fra byggemøter og kommentere disse
 • Bidra til faglige avklaringer
 • Oppdatere tegninger til søknad om ferdigattest
 • Delta i ferdigbefaringer ved utførelsesentrepriser
 • Bistå ved driftssetting av de deler av tiltaket som omfatter arbeider arkitekten har hatt prosjekteringsansvar
 • Oppdatere tegninger og BIM-modell med opplysninger om valgte produkter, elementkoder etc. for bruk i FDV- sammenheng
 • Utarbeide grunnlag for å søke om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Etter avtale kan også disse oppgavene utføres

 • Skrive referat fra ferdigbefaringer
 • Bistå ved endelige mengdejusteringer og avregninger i utførelsesentrepriser
 • Delta på befaringer og inspeksjoner på byggeplass
 • Tilpasse produksjonsunderlag til endrede behov
 • Utarbeide grunnlag for prisforespørsel ved endringsarbeider
 • Delta på ferdigbefaring og garantibefaringer 
 • Utarbeide overtakelsesdokumenter
 • Utarbeide skiltplan og koordinere og kontrollere skiltplaner utarbeidet av andre

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10


62-01 Informasjonsmøte oppstart byggeplass
62-02 Dokumentgjennomgang med utførende
62-03 Oppfølging av byggeplassen
62-030 Sjekkliste Aktiviteter i utførelsesfasen
62-031 Sjekkliste Grunnarbeider - fundamenter og kjeller
78-01 Overtakelsesforretning
78-011 Protokoll fra overtakelsesforretning
78-012 Befaringsrapport
78-021 Sjekkliste Sluttdokumentasjon - Tilleggsytelser
79-01 Evaluering av prosjekt

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no