7.2.6.3 Tverrfaglig kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal foreta kontroll av mottatte dokumenter fra andre enkeltfag og delta i tverrfaglige gjennomganger og kvalitetssikring av utført prosjektering.


Arkitekten skal

  • Utføre tverrfaglig gjennomgang av prosjekterte løsninger, spesielt med hensyn til konstruksjon og andre tekniske strukturer.
  • Dokumentere tverrfaglig kvalitetssikring

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no