3.5.5.7 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig kontrollforetak med ansvarsret skal kvalitetssikre egene arbeider iht. SAK10.


Utvidet kontroll av utførelse kan gjøres som

  • Visuell kontroll i forhold til produksjonsunderlag, beregninger og produktanvisninger.
  • Dokumentert utførelse i form av sjekklister, fotografier
  • Fysisk kontroll i form av trykktesting, termofotografering, lyd- og akustikkmålinger
  • Begrensede fysiske inngrep som å fjerne listverk, mindre hulltaking og lignende.

Det bør gjøres grundige vurderinger og undersøkelser før man foretar fysiske avdekninger.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no