5.4.8.4 Søke dispensasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Søknad om dispensasjon ved avvik fra krav i overordnet plangrunnlag


Dispensasjonssøknad utarbeides iht. PBL §19-1

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no