4.5.6 Kontrahere prosjekterende og utførende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal utarbeides tilbudsgrunnlag for kontrahering av prosjekterende og gjennomføres kontrahering som forberedelse til oppstart av prosjektering.


Følgende bør avklares og beskrives

  • Ønskede prosjekteringstjenester 
  • Valgt kontraheringsmåte
  • Hvilke dokumenter som skal følge forespørselen
  • Kriterier for vurdering og valg av tilbydere
  • Hvordan tilbud skal vurderes og beslutninger tas
  • Engasjere prosjekterende etter de retningslinjer som er bestemt og forberede oppstart av prosjekteringsarbeidet
  • Engasjere utførende til fastsatt tid og etter de retningslinjer som er bestemt og forberede oppstart av utførelsesarbeidet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Ved bruk av plan- og designkonkurranse vil resultatet av en åpen eller invitert plan- og designkonkurranse som oftest fremstå som en visualisering av muligheter og konkretisering av utredningsfasen i form av et godt, men ikke tilstrekkelig grunnlag for skisseprosjekt.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no