3.9.4.1 Utveksling av modeller

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator skal bidra til å definere innhold og detaljeringsnivå som grunnlag for utveksling av BIM-modeller mellom aktørenen i prosjektet.


BIM-koordinators oppgaver

  • Avklare på hvilke tidspunkter informasjon fra modellene skal utveksles mellom partene 
  • Initiere og lede arbeid med utveksling 
  • Planlegge og initiere kollisjonskontroller og tverrfaglige kontroller
  • Grensesnitt mellom partene 
  • Informasjonsmengde/ type som skal inn i modellen
  • Informasjons og detaljeringsnivå for de enkelte fasene  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no