3.9.8.2 Kontrahering av utførende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Totalentreprise
Benytte BIM modell for skisseprosjekt eller forprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise

Samspillskontrakt
Benytte BIM modell for skisseprosjekt eller forprosjekt som grunnlag for å engasjere utførende til samspillskontrakt

Byggherrestyrte entrepriser
Benytte skisseprosjekt eller forprosjekt som grunnlag for å kontrahere utførende i totalentreprise eller samspillsentreprise


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no