8.8.6.1 Fordyping i eget prosjektmateriale

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Revidere arbeidstegninger og supplere med ekstra arbeidstegninger ved behov og sende oppdaterte kopier til ansvarlig utførende.  Vurdere om evt. endringer har konsekvenser i forhold til myndighetskrav og tidligere valgte løsninger.

Påse at viktige elementer i planen plasseres på rett sted og måte.

Ajourføring og supplering av detaljprosjekt etter anbuds- / tilbudsmateriale iht. produktvalg og konstruksjonsprinsipper som legges til grunn for gjennomføringen.


Arkitekten skal

 • Ajourføre og supplere tegninger, skjemaer, lister, beskrivelse og andre dokumenter iht.endringer/justeringer som blir foretatt i løpet av utførelsesfasen.
 • Utarbeide forslag til farge-/materialvalg for byggherre.
 • Angi fargeforslag til produsenter/ leverandører/ håndverkere.
 • Vurdere/ justere oppsatte fargeprøver.
 • Supplere og oppgradere egne skjemaer, tegninger og dokumenter.
 • Målsette tegninger for produksjon.
 • Supplere tegninger, skjemaer og dokumenter etter avtale.
 • Ajourføre lister og mengdefortegnelser.
 • Ajourføre miljøoppfølgingsprogram innen eget ansvarsområde.
 • Ajourføre skjøtselsplan.
 • Vurdere og justere løsninger vist i prøvefelt.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no