7.4.7.2 Utarbeide dokumentasjon av forprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektene skal utarbeide dokumentasjon av forprosjekt for oppdragsgiver med forskriftsmessig dokumentasjon for offentlig byggesasksbehandling.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Omfang og dokumentasjon av forprosjekt kan variere alt etter oppdragets art og gjennomføringsmodell. Omfanget av dokumentasjonen bør derfor fremgå av kontrakten. Dokumentasjonen kan ha flere formater og former, vanligvis kategorisert som følger: tegninger, beskrivelser, areal-oversikter og kostnadsoverslag. Materialet utarbeides normalt sammen med rådgivende ingeniører.

Redigering av framstillingen bør være lik i skisse- og forprosjekt.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no