6.6.9.5 Bistand i forhandlinger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bistå i forhandlinger og ved kontraktsinngåelse.


Oppgaven omfatter

  • Delta i kontraktsforhandlinger på grunnlag av mandat fra Oppdragsgiver.
  • Bidra til kontraktsavklaringer og utarbeide referater fra forhandlingsmøter.
  • Delta i interne møter med Oppdragsgiver og bistå med notater og andre avklaringer.
  • Utarbeide kontraktdokumenter med vedlegg få dem signert og arkivert.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no