6.2.4.1 Offentligrettslige forpliktelser

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal sikre at relevante myndighetskrav blir registrert og ivaretatt, utarbeide grunnlag for forhåndskonferanse og vurdere prosjektløsninger ut i fra tiltakets mulige vanskelighetsgrad og plassering i tiltaksklasser.


Arkitekten skal ivareta

  • Arkitektens offentligrettslige ansvar som ansvarlig prosjekterende iht. PBL med forskrifter og veiledere
  • Ansvar i forhold til annen relevant lovgiving som Arbeidsmiljøloven, Hygieneforskriften, Arkivloven, Byggherreforskriften, samt tematiske lover knyttet til bruk av kjemikalier, tilberedning av mat etc.
  • Ivareta krav til arkitektonisk utforming visuell og funksjonell kvalitet
  • Utarbeide nødvendig grunnlag for forhåndskonferanse
  • Bidra til utkast til tiltaksplan
  • Utarbeide dokumentasjon for forhåndskonferanse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10

Kvalitetsplan
43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag

 

 

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no