8.6.7.1 Dokumentasjon til søknad om igangsettingstillatelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide nødvendig dokumentasjo innen sitt ansvarsområdet som grunnlag for søknad om igangsettingstillatelse.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10


42-04 Søke om igangsettingstillatelse

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no