8.8.7 Dokumentasjon av detaljprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utarbeide dokumentasjon for ferdig utført prosjekt for forvaltning, drift og vedlikehold. Dokumentere løsninger, detaljer, materialbruk og komponenter der arkitekten har foretatt endelige valg.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no