3.3.3.2 Oppdragsgivers program

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering PLP skal sette seg inn i oppdragsgivers styrende dokumenter for oppdraget og alle forhold knyttet til eiendommen, samt fremskaffe all informasjon de prosjekterende skal ha fra oppdragsgiver og myndigheter og påse at prosjektutviklingen skjer iht. byggeprogram og andre styrende dokumenter.


PLP skal

 • Påse at de styrende dokumentene  inneholder  tilstrekkelig og nødvendig informasjon for de prosjekterende
 • Påpeke mangler i materialet som må suppleres av Oppdragsgiver
 • Bidra til at manglende informasjon blir utarbeidet og fremlagt
 • Avklare private servitutter og andre privatrettslige avtaler eller andre forhold som kan ha betydning for oppdraget
 • Frembringe tegningsunderlag og tilstandsrapport for eksisterende bebyggelse

Oppdragsgiver har ansvar for å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale, registrering av restriksjoner, myndighetskrav, heftelser o.l. Dette gjelder

 • Reguleringskart med bestemmelser
 • Eiendomskart med påviste grenser
 • Evt. bestemmelser knyttet til ombygging av eller påbygg på loft. 
 • Relevante forhold vedrørende eiendommen som er regulert av annet lovverk, særlig antikvariske myndigheter, naturvern, vannkraft, energilovgivning o.l.
 • Opplysninger om oppdragsgivers organisasjon og fordeling av ansvar
 • Rom og byggeprogram og andre forutsetninger som oppdragsgiver har lagt til grunn for oppdraget.
 • Utkast til budsjett og fremdriftsplan
 • Dokumentasjon som viser tilstanden på stedet, inklusiv eksisterende bebyggelse, før oppdraget startes.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no