3.9.5.1 Gjennomgående oppgaver i prosjekteringsfasene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde BIM-rutiner og for at bruk av BIM behandles i møter.


BIM-koordinator skal

  • Utarbeide detaljerte BIM-rutiner for prosjektet
  • Fastlegge modelleringstekniske prinsipper
  • Bestemme innhold i de ulike formåls-BIM’er og fase-BIM’er
  • Detaljere krav til modellen ift. IFC-standarden (Info om: Mandatory, recommended, optional, eller; not)
  • Bestemme navngiving av objekter
  • Planlegge, innkalle, lede og oppsummere denne behandlingen 
  • Påse at de som faktisk har ansvar for eller utfører BIM arbeidet er tilstede når BIM bruk behandles 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no