6.2.7.5 Hovedtegninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide hovedtegninger og illustrasjoner i egnet målestokk og med et detaljeringsnivå som viser prosjektets viktigste elementer.

Tilleggsleveranser skal avtales med oppdragsgiver.


Det skal utarbeides

  • Relevante tegninger i hensiktsmessig format og målestokk
  • Situasjonsplan og utomhusplan (eks. 1:500)
  • Etasjeplaner (eks. 1:200) med inntegnede hovedelementer og funksjoner
  • Fasadeskisser og snitt (eks. 1:200)

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no