6.6.5.3 Bearbeide form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal påse at planløsninger funksjonelle og har rom for fast innredning og annet programmert utstyr og sikre rasjonelle og trygge bevegelseslinjer i byggverket på detaljnivå.


Arkitekten skal

  • Utforme foreslåtte løsninger på detaljnivå.
  • Fast inventar skal være inntegnet og detaljert på hensiktsmessig nivå.
  • Ivareta krav til sikkerhet, brannvern, funksjonalitet og krav til universell utforming  knyttet til vertikale og horisontale kommunikasjonslinjer ift. funksjon, brann og andre sikkerhetskrav.
  • Samarbeide med rådgivere om utarbeiding av plan for mulig miljøsanering.
  • Vurdere og foreslå soner og rekkefølge for rivingsarbeider og utarbeide nødvendige tegninger.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

TEK10 for krav til plan- og romløsninger

Byggherrens prosjektdokumenter

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no