6.6.8.1 Prosjektfremstilling ved bruk av BIM / 3D

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Punktet omfatter fremstilling ift. ønsker som ikke tidligere er omtalt. Disse kan være rettet mot ulike formål omtalt som Formåls - BIM i kap. 6.4.8.3. Område og omfang må spesifiseres.


Supplerende modellering av spesielle områder må avtales med oppdragsgiver.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

se verktøyet veiledere BIM fra Arkitektbedriftene her.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no