6.4.7.4 Situasjonsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide situasjonsplan etter gjeldende krav i SAK10.


Arkitekten skal

  • Utarbeide situasjonsplan typisk målestokk 1:500 eller 1:1000. med nødvendig informasjon
  • Kontrollere at situasjonskartet fra kommunen har en nøyaktighet som gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket kan plasseres korrekt på situasjonsplanen
  • Påse at data fra oppmåling av eiendommen er hensyntatt og samsvarer med situasjonskartet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no