7.6.6 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Kvalitetssikre og dokumentere at gjeldende byggherre- og myndighetskrav er identifisert og registrert, samt at valgte løsninger er i samsvar med kravene.


Arkitekten skal vurdere om det kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til tiltakshaver, ansvarlig søker og SHA-koordinator for prosjekteringen, samt evt. redegjøre for forholdet i den bygningsmessige beskrivelsen.

Arkitekten skal levere bidrag til prosjektets avfallsplan mht. kassering av gamle møbler og innredning, samt håndtering av emballasje.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no