4.5.2 Fastlegge gjennomføringsmodell

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Fastsette strategi og prinsipper for myndighet, organisering, beslutninger og kontrahering.


Dette gjelder

  • Beslutninger om oppdragsgivers egeninnsats og rolle, innleie av prosjektlederstøtte ol.
  • Vurdere behov, form og organisering av byggherreorganisasjon
  • Bestemme mandat for gjennomføring og beslutninger
  • Fatte overordnede beslutninger om samarbeidsform og kontraheringsmåte for prosjekterende og utførende

Oppdragsgiver bør vurdere hvilken grad av innflytelse, innsyn og tverrfaglig kontakt de mener tjener prosjektet best.

Dette gjelder

  • Integrert prosjektering
  • Integrering mellom oppdragsgiver og prosjekterende
  • Integrering mellom prosjekterende og utførende
  • Integrering mellom oppdragsgiver, prosjekterende og utførende  

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no