8.8.7.2 Dokumentasjon for byggherrens FDV arbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal oppdatere beskrivelse, Landskapsplan, hovedtegninger og andre tegninger og dokumenter som er del av oppdraget.


Dette omfatter vurdering av følgende

 • Påse at plassering av elementer som ble forutsatt koordinatfestet i rammetillatelse er kontrollert og bekreftet å være i overensstemmelse med tillatelsen.
 • Oversende ajourføre tegninger “som bygget”.
 • Utarbeide avtale om lagring av tegningsmedia (prosjektdokumenter inkl. tegninger).
 • Utarbeide avtale om lagring av tegningsmedia (prosjektdokumenter inkl. tegninger) for FDV.
 • Oppdaterte skjemaer, utstyrslister.
 • Utført endelig mengdekontroll.
 • Dokumentasjon for utført oppmåling / registrering for mengdekontroll.
 • SHA-dokumentasjon iht. SHA-plan (Byggherreforskriften).
 • Kontrolldokumentasjon.
 • Påse dokumentasjon av avfallshåndtering / kontroll av MOP.
 • Arkivering / deponering av eget prosjektmateriale.
 • Bistå ved utarbeidelse eller redigering av;
 • “som bygget “ dokumentasjon
 • Miljødokumentasjon iht. MOP
 • Livssyklusberegninger
 • Energisertifisering
 • Skjøtselsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no