3.3.1 Formål med oppdraget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleders og Oppdragsgivers ansvar for å lede prosjekteringsprosessen er i dette kapittel beskrevet som en selvstendig ytelse. Prosjektleder prosjektering (PLP).


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no