5.4.8.2 Planprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Om planforslaget vil endre vedtatte rammer i overordnede planer skal det utarbeides et planprogram til offentlig behandling.


Planprogram skal utarbeides iht. PBL § 12-9.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no