1.8.3 Byggherreorganisasjon

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse
  • Prosjektleder PL (for byggherre)
  • Prosjektleder prosjektering PLP (i byggherreorganisasjonen)
  • Byggeleder BL (for byggherre)
  • Tiltakshaver
  • SHA-koordinator (for byggherre)

Krav til kompetanse defineres av Oppdragsgiver.
Det kreves ikke godkjenning for ansvarsrett.

Der arkitekten har disse rollene, kan foretaket også kontraheres som ansvarlig kontrolleredne for både prosjektering og utførelse.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Der arkitekten er direkte engasjert for en av disse rollene, kan vedkommende også være tiltakshaver etter SAK10.

SHA-koordinatoren utpekes av Byggherren og skal ivareta dennes ansvar for å legge til rette for for  tverrfaglig oppfølging og koordinering i prosjekteringsfasen. SHA koordinatoren skal påse at det er avsatt tilstrekkelig tid til prosjektering og at de ulike prosjekterende i sitt arbeid tar hensyn til, og legges til rette for en trygg og sikker uttførelse av bygningsmessige arbeider og senere reparasjoner.

Se også NS8403, Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no