6.2.8.1 Videreutvikling av bygge- eller romprogram

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten kan etter nærmere avtale foreta supplering og utdyping av oppdragsgivers dokumenter, utvikle premisser for brann- og sikkerhet og foreta grove beregninger for energi- og miljøaspekter i prosjektet.


Om det ikke foreligger tilstrekkelig detaljerte grunnlagsdokumenter kan disse oppgavene utføres som tilleggsoppdrag i skisseprosjektfasen.

Aktuelle oppgaver kan være

  • Virksomhetsbeskrivelse og oppmåling av den aktuelle eiendommen
  • Bearbeide og utdype byggeprogram med vurdering av areal
  • Rom og funksjonbehov
  • Forslag til organisering av det videre arbeid med tiltaket
  • Fremskaffe kart, reguleringsplaner, tinglyste avtaler etc. knyttet til den aktuelle eiendommen
  • Kontroll av forutsetninger for brannprosjektering, prinsipper for universell tilgjengelighet etc.
  • Målsettinger, beregninger, kontrollmetoder for beregninger av energi- og miljøspørsmål
  • Overordnede målinger av energi og FDV kostnader
  • Samle svartelister for skadelige og emitterende stoffer, materialer og overflatebehandlinger etc

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se AY10;
- 4.2 Utredninger
- 4.3 Programmering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no