3.9.1.1 BIM koordinators rolle og mandat

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

BIM-koordinator rapporterer til Oppdragsgivers Prosjekteringsleder (PRL) eller til Prosjekteringsgruppens Prosjekteringsleder (PLP)

BIM-koordinator skal ivareta det daglige ansvaret for praktisk tverrfaglig koordinering og avklaringer knyttet til utvikling av BIM modellen og andre relevante oppgaver som pålegges av PRL.


BIM-koordinator skal

  • Strukturere arbeidsprosess og rutiner
  • Følge opp beslutninger om hvordan BIM skal brukes i prosjektet
  • Bidra til vurderinger av hvordan det er hensiktsmessig å benytte BIM modellen 
  • Etablere rutiner for utveksling av modeller
  • Utarbeide og vedlikeholde en felles BIM-manual så fremt dette er ønsket
  • Følge opp og kvalitetssikre utvikling av modellen i prosjekteringsfasene
  • Bistå i bruk av modellen til presentasjon og dokumentasjon samt ved tilrettelegging for utførelsesfasen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se også kapittel 3.9.4

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no