6.6.5.2 Videreutvikle plassering og situasjonsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utvikle nødvendige løsninger på detaljnivå knyttet til adkomst, trafikkforhold og kommunaltekniske anlegg i samarbeid med geotekniker, landskapsarkitekt og andre rådgivere.


Arkitekten skal

  • Sikre forskriftsmessige adkomstforhold, parkeringsløsninger og løsninger for service- og nyttetrafikk
  • Sikre at detaljløsninger for adkomst og uteområder tilfredsstiller evt. krav om almen tilgjengelighet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Utføres i samarbeid med landskapsarkitekt.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no