3.7.4.3 Samarbeide med ansvarlig kontrollerende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal samarbeide med ansvarlig kontrollerende om planer, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll i prosjektet.


PRL skal

  • Påse at Oppdragsgiver engasjerer uavhengig kontroll om dette kreves av kommunen
  • Påse at det etableres kontakt mellom ansvarlig kontrollerende og de prosjekterende via ansvarlig søker, eller ansvarlig prosjekterende
  • Følge opp at kontakten vedlikeholdes og at tilbakemeldinger fra ansvarlig kontrollerende blir behandlet i prosjekteringsgruppen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no