3.7.6.2 Kvalitetssikre prosjekteringsarbeidet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal påse at utført kvalitetssikring blir dokumentert.

Kontrollere at nødvendige beslutninger knyttet til kvalitetssikring fattes og tas til følge.

Om nødvendig ta initiativ til supplering og utdyping av oppdragsgivers dokumenter.


PRLs ansvar for å lede tverrfaglig kvalitetssikring.

PRL skal

  • Sørge for at det utføres tverrfaglig kontroll mellom de involverte virksomheter og disipliner og at tverrfalig kvalitetsikring i prosjektet blir dokumentert.
  • Påse at prosjekteringsgruppens leveranser er i tråd med byggherrens forutsetninger og kontraktens innhold
  • Samle dokumentasjon fra prosjekterende for utført intern og tverrfaglig kvalitetssikring i prosjekteringsoppdraget og dokumentere utført kvalitetsikring på tverrfaglig nivå
  • PRL kan delta på interne og tverrfaglige møter om kvalitetsikring

Påse at

  • Oppdragsgiver fatter nødvendige beslutninger og at tilbakemeldinger til de prosjekterende fanges opp og innarbeides i prosjektet
  • Oppdragsgivers kommentarer blir innarbeidet i den videre prosjektutviklingen

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

AY10
4.2 Utredninger
- 4.3 Programmering
- 4.4 Beslutningsunderlag

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no